– Det var jättetrevligt. Deltagandet växer år för år liksom engagemanget bland deltagarna, säger Eskil Erlandsson.
 
Konferensen, som arrangerades för tredje året, ägde rum från onsdag till torsdag och drog omkring 170 deltagare, enligt landsbygdsdepartementet. Det var alltifrån bönder och livsmedelsförädlare och turistföretag till Matlandetambassadörer, kockar och andra aktiva inom den offentliga sektorn.
– Ett av nyckelorden på konferensen var behovet av ökad samverkan. Utan bonden, fiskaren som odlar och tar upp fisk, så har ju förädlingsföretagen inget att förädla. Man måste mötas i olika sammanhang, mellan de olika delarna som är från jord till bord.
 
Visionen Matlandet lanserades för fyra år sedan, med målet att göra Sverige till ”det nya matlandet i Europa” och bland annat skapa fler jobb. Enligt Eskil Erlandsson har regeringen ”kommit en bra bit på vägen”.
– Exporten ökar, antalet övernattningar på svensk landsbygd ökar, antalet slakterier och mejerier ökar. Fler restauranger serverar lokal mat och den offentliga sektorns mat tycker jag blivit mer aktuell i olika sammanhang där man ställer krav på maten som köps in till dagis och skolor, säger han.
 
Ni ville skapa fler jobb, har ni lyckats?
– Det övergripande målet är att skapa ökad aktivitet och vi kan konstatera att vi nu har ett antal ytterligare större och mindre serveringar och vi vet att antalet i de segmenten ökat. Vi har fått exempelvis 31 nya slakterier. Hur många jobb har jag inte framför mig just nu men vi mäter det noggrant. 
 
Vad är på gång nu?
– Fokus för det här året är ju på primärproduktionen, på bönder, så att vi får ett större utbud i smått och stort. Jag har ett antal besök i primärledet som jag tänkt göra för att försöka bredda den primärproduktion som är så viktig för just Matlandet.
 
I budgeten för 2013 har 105 miljoner kronor avsatts för Matlandet.
 
I senaste numret av Veckans Brief kan du också läsa om hur några livsmedelsföretag ser på sin situation och vilka förväntningarna är på politiken och på branschföreningen Livsmedelsföretagen.