Det är Patrik Forslund som värvas till en delvis ny roll på Ericsson som ansvarig för politiska relationer och policys i Sverige. Han kommer närmast från en roll som vd och grundare på pr-byrån Downtown Advisors. Där jobbade han tills han blev kontaktad av rekryteringsbolaget Spencer Stuart.

– Jag fick frågan om jag var intresserad av att var med i processen och det var jag. Man ska alltid var öppen för nya saker och delta en stund och se om det är av intresse. Det har vart en ganska lång process som har pågått i flera månader, säger Patrik Forslund.

Vad ska du uträtta?
– Mitt långsiktiga uppdrag är att stärka Ericsson position i Sverige långsiktigt och skapa politiskt stöd för Ericssons agenda. I och med att Ericsson och Sverige har en världsledande position inom tech och 5G-utveckling, handlar det om kroka arm med myndigheter och politiker för att bibehålla tätpositionen och skapa nya innovationer och samhällslösningar. Ericsson har funnits 150 år i landet, har 100 000 anställda och över 60 000 patent. Ericsson är en tillgång för Sverige och Sverige är en tillgång för Ericsson.

Kommer du att jobba med byråer?
– Det är klar det finns många typer av byråsamarbeten och det kommer att fortgå. Det finn säkert möjligheter att utveckla de samarbetena. Vi får se allt eftersom.

Vad får du för lön?
– Jag får en bra ersättning, ett helhetspaket som jag är nöjd med.