Den svenska börsnoterade telekomkoncernen Ericsson byter både syfte och vision. Ericsson rullar ut en kampanj som berättar om den nya positionen.

Ericssons nya syfte lyder: To create connections that make the unimaginable possible (Att skapa uppkopplingar som gör det otänkbara möjligt.

Ericssons nya vision: A world where limitless connectivity improves lives, redefines business and pioneers a sustainable future (En värld där gränslös uppkoppling förbättrar liv, omdefinierar näringsliv och öppnar vägen till en hållbar framtid).

Ericssons koncernchef Börje Ekholm kommenterar:

“Vårt nya syfte och vår nya vision är förankrade i bolagets värderingar av respekt, professionalitet, uthållighet och integritet.  Vi håller fast vid våra ansträngningar att odla en kultur av integritet genom att införliva våra värderingar i alla våra arbetssätt”.

Som en del I lanseringen ska Ericsson rulla ut en serie storys, som visar en framtid av obegränsad uppkoppling, i print och digitala medier.