Samtidigt som regeringen sent på fredag eftermiddag smyger ut sitt förslag om att elkraftsbolagen ska få miljardlättnader för att investera i elnäten, går den tyska energijätten Eon till motattack via och sprider ett debattinlägg i sociala medier.

Oppositionen kallade ii veckan in energiminister Anders Ygeman (s) till näringsutskottet för att förklara varför Eon ska få ta 8 miljarder kronor mer av kunderna i vinst för att säkra elförsörjningen. Medan den ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät anser att det går att lösa för 20 miljoner kronor.

Sent på fredag eftermiddag skickade regeringen ut ett förordnade med en konsekvensanalys för remissinstanserna att svara på senast 2 november.

Där framgår att elkraftsbolagen kommer att får ”ta ut som högst cirka 28 miljarder kronor mer i 2014 års penningvärde från nätkunderna för att täcka finansieringen av investeringar i elnätet”.

I Eons debattinlägg, undertecknat av det tyska bolagets Sverige-vd Johan Mörnstam, står att läsa:

” I dagarna har energiminister Anders Ygeman fått kritik för förslaget, från bland annat Kvällsposten och Göteborgs-Posten, som menar att myndigheten Svenska kraftnät löser effektproblemet för mindre pengar än kostnaden för förslaget. Detta stämmer inte. Den uppfattningen blandar ihop två olika utmaningar, med olika tidsperspektiv”.

Eon skriver vidare:

”Den kortsiktiga utmaningen är den effektbrist som uppstod i södra Skåne och Stockholm hösten 2019. Det var en del av den situationen som löstes med det så kallade 7-punktsprogrammet. Regering, myndigheter och elnätsföretag satte sig ned och diskuterade. Det var en lokal och kortsiktig lösning som säkrar kapaciteten i Skåne till 2024. Detta löser dock inte den övergripande, långsiktiga utmaningen: Sverige har ett åldrat elnät som behöver rustas och byggas ut för att klara av omställningen till ett förnybart energisystem samtidigt som vårt elbehov förväntas öka med upp till 50 procent fram till 2050”.

Eon berättar också att bolaget ska investera ”16 miljarder kronor i de svenska elnäten”, och nämner:

* 300 miljoner kronor i Malmö på till bland annat elektrifieringen av busstrafiken och omställning från gas till el i industrin.

* 250 miljoner i att kapacitetssäkra nordvästra Skåne.