Det är från nästa år som Skatteverket har för avsikt att beskatta kraftvärmeverk som fastighet. För Eons räkning rör det sig om fem till gånger dyrare beskattning.
 
Karin Jarl-Månsson från Eon Värme och Stefan Håkansson från Eon Värmekraft påpekar att Eon de senaste åren har lagt 4,3 miljarder i kraftvärme och att det var efterfrågat av dåvarande energiministern Maud Olofsson (c). Maud Olofsson ville att utveckla “det tredje benet” där en del energiförsörjning skulle bestå av kraftvärme bestående av biobränsle och avfallseldad kraftvärme.
Eon har byggt anläggningar i Norrköping, Kalmar, Malmö och Örebro.
”Förutsättningarna för dessa och andra kraftvärmeinvesteringar riskerar nu abrupt försämras vid en förändrad tolkning av fastighetstaxeringslagen, tvärtemot de politiska intentioner som ligger till grund för nuvarande energi-och klimatpolitik i såväl Sverige som EU“,  skriver Karin Jarl-Månsson och Stefan Håkansson till regeringen.

Tonchi Percan