Utgångspunkten för koalitionen är Scanias studie "The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050”. Studiens ska visa att det är möjligt att nå fossilfritt inom tunga transporter inom tidsramen för Parisavtalet.
 
– En av teserna i studien är att det kommer att behöva ske omedelbart och snabbare än vi sett någonsin tidigare, säger Karin Hallstan, pr-chef på Scania, och lägger till:
 
– En annan del av tesen är att man inte gör det (omställningen) ensam. Det handlar om energiförsörjning och infrastruktur och om vad en stor transportköpare som H&M ställer för krav på sin egen logistik.
Samarbetet presenterades på Sustainable Transport Forum, som Scania stod värd för i går.
Så vad händer nu?
– Vi fyra ska tillsammans sätta de kommande stegen. En viktig del är att identifiera projekt där vi kan arbeta ihop och driva en ordentlig förändring. Det här är startpunkten. Vi ska också bjuda in andra.
Vilka får vara med?
– Företag med samma ambition och driv som vi fyra företag har i att ställa om till fossilfria transporter.

Får Volvo vara med?
– Vi har inte satt någon begränsning när det gäller konkurrenter.
Vad ska koalitionen heta?
– Vi kallar oss Pathway-koalitionen efter studien, men jag vet inte om jag ska sträcka mig till att säga att det är ett formellt namn. Det är en av sakerna vi ska prata om