Undersökningen jämför med två tidigare mätpunkter från december och januari och är gjord via Sifos webbpanel bland 1 000 personer.
I december, då överenskommelsen slöts, ansåg 56 procent av väljarna att det var rätt att ingå decemberöverenskommelsen. I dag tycker 40 procent av väljarna att det var rätt.
 
Endast 29 procent av alliansens väljare anser att det var rätt, en minskning på 27 procentenheter. Dock tycker 68 procent av de rödgröna väljarna att det var rätt, en minskning på 15 procentenheter.
 
30 procent av väljarna tycker att det var fel att ingå decemberöverenskommelsen, en ökning på 2 procentenheter från december 2014 och sex procentenheter från januari. 43 procent av de alliansens väljare anser att det var fel, en uppgång från december med 18 procentenheter från december. Endast 5 procent av de rödgröna väljarna tycker att decemberöverenskommelsen var fel, vilket är oförändrat.
41 procent av väljarna anser att decemberöverenskommelsen är demokratisk, jämfört med 47 procent i december. 32 procent av Alliansens väljare anser att överenskommelsen är demokratisk, en minskning på 15 procentenheter. 67 procent av de rödgröna väljarna tycker att överenskommelsen är demokratisk, en minskning med 5 procentenheter.
Kritiken mot överenskommelsen är hårdast bland kristdemokrater (65 procent tycker att överenskommelsen var fel att sluta), Sverigedemokrater (83), personer i Sydsverige (42 procent) och Folkpartiet (49 procent).