Bonnier producerade i sitt affärsområde SF Studios en internationell variant av filmen under namnet A Man Called Otto för Sony. SF Studio ökade därmed omsättningen för 2022 med 928 miljoner kronor till 2 547 miljoner kronor.

Näst mest ökade Bonnier Books, som ökade med 497 miljoner kronor till 7 416 miljoner kronor.

Bonnier News, är bland annat DN, Di, Expressen och Sydsvenskan ingår, ökade med 112 miljoner kronor till 8 310 miljoner kronor, borträknat Bonnier Publications som flyttade in i affärsområdet under 2022.

Totalt ökade Bonnier-koncernen sin omsättning med 1 242 till 22,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 5,8 procent.

Mest pengar till koncernens rörelseresultat levererade Bonnier News som gjorde ett rörelseresultat på 988 (844) miljoner kronor, följt av Bonnier Books som bidrog med 385 (573) miljoner kronor.

Rensat för Bonnier Publications presterade Bonnier News en rörelsemarginal på 9,4 procent, marginellt lägre än 2021. Det kan jämföras med fastigheter som tappade 13 procentenheter av rörelseresultatet. Då ska sägas att marginalen låg på hela 64 procent.

Minskade biobesök och avskrivningar ökade SF Studios förlust från -54 till -75 miljoner kronor.

Bonnier-koncernen presterade ett av sitt bästa rörelseresultat någonsin, men det är likväl 461 miljoner lägre än 2021, något koncernen tillskriver ökade papperspriser.

”Vi kan vara ganska nöjda med resultatet för 2022. Resultatet visar på fördelen och tryggheten med diversifierade verksamheter som sammantaget redovisar ett relativt stabilt resultat. Men vår tillväxt och resultatutveckling måste fortsätta”, kommenterar Erik Haegerstrand, vd för Bonnier Group.

Han andas optimism för 2023:

”En sammanlagd bild av 2022, samt starten på 2023, gör att vi känner optimism inför året, både när det gäller kärnverksamheten och investeringar inom befintliga områden. Med vår starka kassa finns det dessutom många och spännande möjligheter till nya investeringar och förvärv”.

Koncernens nettokassa uppgick vid årets slut till 4,8 miljarder utan leasingskuld och exklusive Bonnier Fastigheter.