Samtalen dras igång av regeringen för att lyssna in branschen. Inte bara industrin deltar i form av Teknikföretagen utan även tjänsteföretagens organisation Almega. Svenskt Näringsliv deltar inte i samtalen.
 
Av totalt 22 personer involverade i samtalen kommer fyra från företag. Resten sitter i regeringen eller på fackförbund eller arbetsgivarförbund. Sju, fler än företagarna, jobbar på näringsdepartementet.
 
här är aktörerna och personerna som diskuterar med regeringen
Industrirådet
Åke Svensson, vd Teknikföretagen
Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall
Ulf Bengtsson, förbundsordförande Sveriges ingenjörer
Cecilia Fahlberg, förbundsordförande Unionen
Företag
Markus Granlund, vd Semcon
Ulf Troedsson, vd Siemens AB
Pernilla Melén, vd Munkfors Sågar
Tom Erixon, vd Ovako
Näringsdepartementet
Mikael Damberg
Eva Lindström
Oscar Stenström
Stina Billinger
Christina Nordin
Almega
Ann-Marie Fransson, förbundsdirektör IT- och telekomföretagen
Anders Persson, näringspolitisk chef svenska Teknik & designföretagen
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef
Styrgrupp
Eva Wigren, chef industriell utveckling, Teknikföretagen
Ola Asplund, senior advisor på IF metall
Fredrik Gunnarsson, rådgivare, kompetensförsörjning
 
Arbetsmarknad, Industriarbetsgivarna
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega
Hanna Bergdahl, näringsdepartementet
Mikael Gröning, näringsdepartementet