Målet innebär att arbetslösheten skulle behöva nästan halveras från dagens 8,2 procent till under 4,7 procent som är nivån på arbetslösheten i Österrike, som i dag har lägst arbetslöshet i EU.
 
– Löfven är inte trovärdig. Hittills har inte Socialdemokraterna presenterat några konkreta förslag som skulle göra att jobben bli fler, säger Elisabeth Svantesson.

Hon anser att Socialdemokraterna politik snarare kommer att öka arbetslösheten.

‑ Tvärtom skulle deras kraftiga skattehöjningar leda till färre arbetstillfällen och ökad arbetslöshet. Det är ett stort glapp mellan Löfvens retorik och hans förslag till politik, säger Elisabeth Svantesson.