Resultaten i Pisa går upp, men föräldrar och elever är allt mindre nöjda med den svenska skolan, visar en rapport från Svenskt Kvalitetsindex, som har frågat föräldrar och elever vad de tycker om den svenska skolan de senaste tio åren.

Rapporten bygger på intervjuerna via en webbpanel den 3–18 december 2019 med totalt 616 svarande.

Från 2016 har index för kundnöjdheten fallit från:

75,4 till 69,4 för förskolan
68,7 till 64,9 för gymnasiet
70,7 till 59,1 för grundskolan

Resultaten är ”de lägsta på tio år” konstaterar Svenskt Kvalitetsindex. Dock måste det inte innebära att skolan faktiskt har blivit sämre. Svenskt Kvalitetsindex säger sig veta att kundbeteenden har ändrats så att konsumenter idag ”förväntar sig mer tillgänglighet, snabbhet och proaktivitet från såväl företag som offentlig verksamhet” och ”denna samhällstrend har nu även nått skolväsendet”. Detta leder bland annat till ökad stress kring studierna på gymnasiet och minskad kundnöjdhet.