Ekonomisk förening är den vanligaste organisationsformen för kooperativa företag i Sverige. Det ekonomiska argumentet för kooperation förutsätter att traditionella kooperativa principer följs, dvs. öppet medlemskap, mottagningsplikt och leveransbaserad vinstdelning.

Konkurrensverket fruktar att den nya lagen kan hotta öppenhetsprincipen. Ekonomiska föreningar kan enligt förslaget i framtiden kringgå skyldighet att vara öppna genom att begränsa sitt utbud och därmed stänga ute vissa medlemmar.