Beslutet togs på Ekerös kommunfullmäktige den 26 april. En av anledningarna är att Adam Reuterskiöld är involverad i flera stora byggprojekt som ligger i startgroparna.

Kristdemokraterna och Centerpartiet röstade med Socialdemokraterna, som drev frågan om återremittering. Moderaten Lena Gerby, ordförande för kommunfullmäktige avgick på stående fot och lämnar också partiet. Dick Ullgren (m), andra vice ordförande lämnade också mötet men inte partiet, så vitt Dagens Opinion känner till.

Adam Reuterskiöld meddelade att han gick på semester, varvid Ove Wallin (c) går in som kommunstyrelsens ordförande.

Hanna Svensson, oppositionsråd för Socialdemokraterna drev frågan om att Adam Reuterskiöld inte skulle lämna rollen som kommunstyrelsens ordförande. Hon berättar:

 – Det är ingen partipolitisk agenda. Det handlar om att vi ser till Ekerös bästa, det är det uppdrag vi har. Vi har varit oroliga över hur det var tänkt att få ihop styret framöver och att vi inte skulle vara beslutsmässiga.

Hanna Svensson berättar vidare:

  – När två moderater avgår på sittande möte, förstärker det bilden av att det är instabilt i Moderaterna.

Dock är det endast två kommunfullmäktige kvar inför valet. Så vilka viktiga beslut ska tas som förhindrar Adam Reuterskiöld från att avgå?

 – Vår omvärld är ganska stökig. Det kan komma att behövas fattas viktiga beslut. Då krävs att styrelsen har kapacitet att fatta beslut. Så har vi ganska stora byggprojekt i Ekerö centrum där vi är i slutfasen av planeringen. Då är det viktigt att vi håller ihop och följer den linje vi har beslutat om för att uppfattas som seriösa i fastighetsbranschen. Nu får C, KD M prata ihop sig så får vi sed vad kommer att ske och hur de ska styra det.

Är det något byggbolag som kräver kontinuitet hos er?
 – Det handlar inte om det, vi är oroliga för Ekerös bästa. När det blir stridigheter i Moderaterna går det ut över beslutsförmågan i Ekerö.

Handlar det om Adam Reuterskiölds relationer till byggbolagen?
 – Det viktiga är att Ekerö framstår som en seriös och kompetent kommun som vill medborgarnas bästa. Då måste samarbetet hålla ihop.

Hur viktig är Adam Reuterskiöld för byggföretagen?
 – Adam är säkert en viktig person. Men det här handlar inte om Adam eller om byggföretagen det handlar om att det ska finnas en styrning som följer det vi har beslutat om och jobba för Ekerös bästa.

Adam Reuterskiöld hade planerat att börja kampanja för en plats i riksdagen. Planerna vekar ligga fast.

 – Han meddelade att han skulle sitta kvar till efter valet och sedan gå över till riksdagen, berättar Hanna Svensson.

Men Adam Reuterskiöld pressades i stället bort av Moderaterna.

Sivert Åkerljung, gruppledare för Kristdemokraterna och kommunalråd i Ekerö, berättar om varför KD valde att stötta beslutet om att återremittera Adam Reuterskiöld avsägelse.

– Bakgrunden är att vi Kristdemokrater inte vill göra plötsliga förändringar i slutet av mandatperiod och innan valet äger rum.

Det är ett ovanligt beslut.

– Det är inte heller jättevanligt att man byter ut en KSO (kommunstyrelsens ordförande fyra månader före ett val.