Därmed hamnade omsättningen på 9,8 miljoner kronor. Byrån förbättrade även rörelseresultatet från 48 000 till 182 000 kronor. En flytt till ett nytt kontor sänkte resultatet en del.
 
Byrån är specialiserad på turism, logistik och transporter och har representation även i Tyskland och Danmark och ser Östersjö-området som sin marknad. I sitt bokslut för 2011 berättar ledningen att bolaget ska minska personalstyrkan i Malmö och öka i Köpenhamn.
Byrån hade 11 snittanställda under 2011.