Snusbolaget vann den principiella striden mot Konsumentverket om marknadsförings av tobaksprodukter, men förlorade frågan om hur kommersiella budskap ska utformas. Rättegångsnotan hamnar på 2,4 miljoner kronor och Snusbolagets kommunikationschef Markus Lindblad är upprörd.

Det står klart att Konsumentverket inte kommer att överklaga Patent och marknadsdomstolens beslut.

”Eftersom KO vann alla yrkanden så är det omöjligt att överklaga domen. Vi är dock nöjda med att ha fått utrett vad som gäller”, hälsar Konsumentverkets pressansvariga Hans Lundin.

Men principfrågan om marknadsföring via sajt och mejl är likställd med marknadsföring för fysiska försäljningsställen gick väl inte er väg?

”Det stämmer, men det ger oss inte rätt att överklaga. Man kan helt enkelt inte överklaga domskäl”.

Dock är det Snusbolaget som får dra kortet för rättegångsnotan.

”Är det rimligt att bolag skall behöva betala 2,4 miljoner utan domstolsbeslut på grund av den aktivism som tagit sig in på Konsumentverket”, funderar Markus Lindblad.

Han tycker att Konsumentverket sätter i system att lägga till delar om utformningen av de kommersiella meddelandena.

– De får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmuntra till bruk av tobak. Det finns inte ett case där Konsumentverket förlorat i den frågan. Allt är påträngande, uppsökande eller uppmuntrar till bruk. Det är ett problem med att Konsumentverket alltid vinner i måttfullheten. En domstol kan inte gå emot Konsumentverket i den frågan. Det använder Konsumentverket som livlina för att dra företag inför domstol och slippa betala även om de förlorar i sak.

Markus Lindblad tycker att det slutar med att Snusbolaget får betala 2,4 miljoner kronor för att utbilda Konsumentverket i hur man läser tobakslagen.

– Man kan fråga sig vilken kompetens som finns hos Konsumentverket i att uttolka vilket lagrum som verkligen gäller i Sverige? Och hur ska bolag som Snusbolaget kunna börja lita på de Allmänna råd som Konsumentverket ger ut då de uppenbarligen är felaktiga?