Som Veckans Brief avslöjade lägger Grayling ner i Sverige. Detta efter flera års olönsamhet.
Jan Simunek berättar via en mejlintervju:
 
– Sverige har visat sig vara en svår marknad för våra affärer under ett tag. Under de två senaste åren har vi försökt allt för att få affären lönsam.
Hur många anställda berörs?
–  Alla nio i teamet.
Hur tar ni hand om dem?
– Vår diskuterar med var och en av våra medarbetare och fackförbunden de är medlemmar i. När processen är fastställd, tar vi de slutgiltiga besluten.
Hur läser ni er närvaro i Norden?
– Vi ska etablera ett partnerskap med en affiliate som kan erbjuda regional närvaro.