Regeringen har utsett fyra statssekreterare till följd av att Märta Stenevi tillträder som bostads- och jämställdhetsminister, Per Bolund som klimatminister och Per Olsson Fridh minister för internationellt utvecklingsarbete.

Elin Olsson är ny statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet hos Märta Stenevi. Elin Olsson kommer senast från ett jobb som statssekreterare på finansdepartementet.

Anders Mankler och Annika Jacobson har utsetts till statssekreterare hos Per Bolund på miljödepartmentet. Annika Jacobson har tidigare varit stabschef och Anders Mankler har varit politiskt sakkunnig hos Isabella Lövin på miljödepartementet.

Janine Alm Ericson blir statssekreterare i utrikesdepartementet hos Per Olsson Fridh. Hon är idag gruppledare för Miljöpartiets riksdagsgrupp, ledamot i utrikesutskottet och jämställdhetspolitisk talesperson.