En undersökning som IF Metall låtit Novus utföra visar att närmare sex av tio unga kvinnor har upplevt sexuella trakasserier på jobbet under förra året. Det innebär en marginell minskning trots förra årets omfattande metoo-debatt.

Undersökningen genomfördes av Novus den 9-25 november 2018 via 3834 webbintervjuer som 59 procent av ”nettourvalet” svarade på helt och hållet. Undersökningen genomfördes även i fjol.

Undersökningen visar att 29 procent av samtliga kvinnor upplevt sexuella trakasserier det senaste året. Detta jämfört med 30 procent i fjol. 58 procent av kvinnor under 30 år upplevde sexuella trakasserier, vilket är en marginell minskning från i fjol då siffran låg på 59 procent.

31 procent av kvinnorna under 30 hade blivit utsatta för ”oönskade fysisk kontakt”. Andelen för alla kvinnor låg på 14 procent.

46 procent hade upplevt ”ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende”. Andelen för alla kvinnor låg på 17 procent.

Dock uppger endast 3 procent att sexuella trakasserier är ett arbetsproblem, jämfört med högt arbetstempo som ligger i topp med 44 procent. En lika stor andel, 3 procent är oroliga över att bli utsatta för sexuella trakasserier.

Andelen som känner till att arbetsgivaren har en policy mot sexuella trakasserier ökade med tio procentenheter till 44 procent. Men bara var tredjedel av IF Metallmedlemmarna i enkäten anger att policyn också är kommunicerad till medarbetarna.