Dagens Nyheter granskning av friskolekoncernen Thoréngruppen, som marknadsfört sig som en gräddfil in i yrkeslivet, visar bland annat att flera av skolorna saknar praktikplatser och att eleverna efter dryga halvåret fortfarande inte fått några betyg.
– Det är alltid tråkigt när man inte lyckas leverera en verksamhet som man inte är hundra procent stolt över, säger Christine Rosencrantz, som tillträdde som kommunikationschef i tisdags.
 
Tjänsten är nyinrättad och är en del av den nya kommunikationssatsningen. Koncernen har även upphandlat pr-byrå i Comvision, samt inlett ett samarbete med kommunikationsbyrån Pondus, från Umeå.
– Kommunikation är ju viktigt i alla lägen och vi har ju några utmaningar som andra inte har, eftersom våra skolor har stor lokal förankring på spridda orter. Den interna och externa kommunikationen måste gå hand i hand.
 
Hur ser ni på de negativa skriverierna?
– Att vi misslyckats leverera kvalitet är det tråkiga, inte att media skriver ned oss.
 
Hur har ni krishanterat?
– Det handlar om att hitta de rätta fokusåtgärderna internt i det vi berättar om. Vi måste bli bättre på att berätta om det vi gör.
 
Hur ska pr-byrån hjälpa er?
– Det vi behöver börja med är att vända på kvaliteten och det kan ingen pr-byrå hjälpa oss med. Men sedan har vi ju väldigt mycket som vi är stolta över redan i dag, och det ska vi bli bättre på att kommunicera.