Så sent som i november tog Konsumentombudsmannen, KO Arla till Patent- och marknadsdomstolen för företagets netto noll-reklam.

”Att påstå att mjölken har netto noll klimatavtryck ger konsumenterna fel bild av produktens påverkan. Arla har inte kunnat bevisa att påståendet stämmer”, ansåg KO.

Nu får Arlas Ko Eko en ny design är uttrycket ”netto noll” inte längre är med på förpackningarna Designen för Eko-sortimentet ska i stället uppmärksamma ekoböndernas arbete för ”jordhälsa och biologisk mångfald”.

”Trots att vi velat göra den informationen så tydlig och lättförståelig som möjligt har begreppet ’netto noll klimatavtryck’ väckt frågor och kritik. Även när vi förmedlar komplexa hållbarhetsfrågor är det givetvis viktigt att budskapet går fram. Vi väljer nu att fokusera mer på det som sker här, på svenska gårdar”, kommenterar Victoria Olsson, hållbarhetschef, Arla Sverige.