Knappt har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund avslutat sina kongresser där ett samgående var huvudfrågan förrän centralorganisationen Saco presenterar en egen lärarförbunds-union.

Det är de två förbunden Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund som har skrivit en avsiktsförklaring om att etablera Saco Utbildning.

Vad samarbetet ska leda till är inte helt bestämt, men en del blir att jobba med politiks påverkan via en gemensam ”utbildningspolitisk plattform”. Frågor som ska driva är bland annat hållbar finansiering av utbildningssektorn, förstatligande av skolan, hållbart arbetsliv och at ”utbildning ska löna sig”.

Förbunden är ”överens om att etableringen av Saco Utbildning bygger på en öppen och fri samverkan och att det är upp till respektive förbund att avgöra vilka delar av samverkan som är aktuella för det enskilda förbundet”.