De två organisationerna bildar LRF Mjölk. Tanken är att "stärka de svenska mjölkproducenternas inflytande och möjligheter såväl näringspolitiskt som på marknaden".
 
‑ Tiden är mogen och det ligger i linje med att hitta en framtid för en rörelse som har utretts ganska länge. Det sammanfaller med LRFs ambition att ge plats för alla branscher inom de gröna näringarna, vi har sedan tidigare tagit in Skogsägarna, säger LRFs koncernchef Anders Källström.
 
LRF ska bli en paraplyorganisation för de gröna näringarna och erbjuder alla branschorganisationer i de gröna näringarna plats, ungefär på samma sätt som Svenskt Näringsliv organiserar ett flertal branscher.
 
De svenska mjölkbönderna har den senaste tiden varit upprörda över Arlas prispress. Men den nya organisationen kommer en liten skvätt tillbaka till mjölkbönderna. Tidigare har 3 öre per liter gått till branschorganisationerna, nu ska det bli ett öre. Ämnet var också uppe till debatt i söndagens Agenda på SVT med jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) som förklarade att de låga svenska priserna på mjölk kommer att jämna ut sig när de europeiska konkurrenterna får samma krav på sig som de svenska.
 
‑ Det finns en offensiv tanke i det vi gör . Vi ska få mjölknäringen att växa i Sverige. Nu kraftsamlar vi för att få en anan dialog med politikerna, säger Anders Källström.
 
Svensk Mjölk består av 100 medarbetare. 60 går in Växa Sverige, bland annat inom ko-kontroll och mjölkbonderådgivning. Övriga funktioner flyttar ihop med LRF, men hur många av drygt 40 som får följa med är inte bestämt.
 
‑ Vi blir färre, men det får vi förhandla om. Vi ska undvika dubbelkommandon bland annat inom kommunikation.