Byrån kom upp i en omsättning på 12 miljoner kronor. Kunder inom läkemedel och biotech och en insteg på eventmarknaden ska enligt bokslutet bidragit till utvecklingen.  Byråintäkten hamnade uppskattningsvis på 7, 5 miljoner kronor, en ökning på runt 15 procent.
Rörelseresultatet fördubblades visserligen men nådde ändå inte högre än 132 000 kronor.
Personalstyrkan på åtta medarbetare var oförändrad.