På Schemat står Sveriges position, försvarspolitik, Sveriges sociala ingenjörskonst, svensk asylrätt, Sveriges ”utmaningar i krigets svallvågor”, metoo-rörelsen och en ”exposé över svensk kultur, mat och konst”.

Bland utbildningsledarna ingår utrikesminister Ann Linde, den tidigare utrikeshandelsministern och ambassadören Mats Hellström samt Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap och tidigare generalsekreterare i Europarådet. Dessutom redogör ambassadör Jan Axel Nordlander, tidigare Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, för Sveriges hållning inom mänskliga rättigheter.

”Under utbildningen får ambassadörerna goda kunskaper om det aktuella politiska och ekonomiska läget och om historien som format landet och gjort Sverige till det land som det är i dag. Vi ger dem användbara kunskaper och goda förutsättningar att lyckas förstå Sverige, svenskarna och vår kultur på ett bättre sätt”, kommenterar Caroline Edelstam, grundare av Edelstam Institute.