EBT gör en AKB och öppnar för förhandlingar med Sverigedemokraterna.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor berättar om Kristdemokraternas nya strategi på Facebook.

”I tomrummet som uppstått efter Alliansen har vi kristdemokrater tvingats tänka i nya banor. Hur kan vi nå bästa möjliga genomslag för kristdemokratisk politik och därmed bäst företräda de 409 478 väljare som röstade på oss? Hur kan vi bäst försäkra både dem och de uppskattningsvis 200 000 väljare som kommit över till oss efter valet, om att vi alltid kommer att göra allt för att få igenom den politik de röstar på?” förklarar Ebba Busch Thor utgångsläget och säger att hon också vill komma tillbaka till ett samarbete med Centerpartiet och Liberalerna, genom att regera i koalition eller ”organiserat budgetsamarbete”.

Svaret på hennes fråga ha landat i att Kristdemokraterna ”ska söka maximal utdelning för vår politik, oavsett vilka som vill eller inte vill hjälpa oss med det. Därmed måste vi även, i enskilda sakfrågor, kunna samtala med alla partier i Sveriges Riksdag. Både de vi känner en gemenskap med och de vars principer ligger långt från kristdemokratisk ideologi.”

partistyrelsen har beslutat att
* i alla lägen stå upp för kristdemokratiska värderingar och söka stöd för sina politiska förslag

*  ha ett nära samarbete med Moderata Samlingspartiet

*  när så är möjligt, återskapa ett nära samarbete även med Centerpartiet och Liberalerna samt att åter bilda regering med dessa tre partier.

* samtala med samtliga riksdagspartier i syfte att nå samsyn i enskilda sakpolitiska frågor.

 

partistyrelsen har också beslutat att Kristdemokraterna inte ska

*inrätta sig i något nytt block.

* acceptera kompromisser som strider mot partiets ”kristdemokratiska grundvärderingar”.

* garantera att slutföra förhandlingar.