Hur sannolikt är det att du får med dig övriga Allianspartier på förslaget om att möjligheten att döma personer som ansluter sig till IS för landsförräderi?
– Det får vi se. Jag hoppas att vi får en positiv respons men framför allt vänder jag mig till dem som sitter vid regeringsmakten eftersom vi behöver agera nu i den här frågan. Stefan Löfven lyfte hotet mot IS i sitt tal i går men hade inga konkreta förslag. Vi lyfter frågan och kombinerar det med konkreta förslag, säger Ebba Busch Thor.
 
Du lyfter fram identitetspolitik som ett problem. Varför?
– Det är ett problem är man i stället för att frigöra människor från till exempel en viss etnisk tillhörighet eller könstillhörighet bidrar man till att cementera de rollerna och ställer grupper mot varandra i samhället i stället för att skapa ökad samhörighet.

Vilka andra frågor är prioriterade för Kristdemokraterna under Almedalsveckan?
– Vi kommer absolut fortsätta att hålla i frågan om familjepolitik och familjens betydelse för samhället. I dag presenterade vi ett konkret förslag om att utöka undantagen i turordningsreglerna i Las. Det vet vi är viktigt för att småföretagarna ska våga och kunna anställda fler, så att fler kommer i arbete. 
 
Oscar Örum