Den beräknade årsavgiften beräknas uppgå till 1.590 kr per läkemedelsprodukt, för parallellimporterade läkemedel beräknas årsavgiften uppgå till 795 kr per läkemedelsprodukt.
Läkemedelsverket godkänner och ger tillstånd för försäljning för läkemedel på den svenska marknaden. I Liiv sammanställs informationen om läkemedel från flera olika källor, bland annat informationen från Läkemedelsverket och TLV, Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, men även information från företaget som ska sälja läkemedlet.
Parallellimport innebär att ett företag som är specialiserat på läkemedelshandel importerar läkemedel som motsvarar det godkända läkemedlet (också kallad referensprodukt) i Sverige från andra europeiska länder där priset för läkemedlet är lägre än i Sverige. Läkemedelsverket ger tillstånd till försäljning för varje parallellimporterat läkemedel och beslutar om dess utbytbarhet. Det innebär också att om ett företag importerar läkemedel från många olika länder, måste de ha ett godkännande per läkemedel från varje land.
 
Avgiften betalas till Läkemedelsverket efter särskild debitering som sedan förmedlar denna avgift till Ehälsomyndigheten.