Patriksson ökade omsättningen med 8,5 procent till 48,8 miljoner kronor under 2015. Jämfört med 2014 ökade personalkostnaden med 8,4 procent till till 24,9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 6,0 procentenheter till 3,5 procent. Rörelseresultatet minskade från 4,5 till 1,7 miljoner kronor.

Personalstyrkan ökade från 28,7 till 43,7 snittanställda.

Omsättningen per anställd minskade med 32 procent till 1,1 miljoner kronor. Kostnaden per anställd sjönk med 29 procent till 570 000 kronor.