Tyngst föll Fastout, som levererar bilder till bland annat fastighetsmäklare och fastighetsägare. Aktien föll inledningsvis med 30 procent men ligger på -16 procent när detta skrivs.

Intuitive Aerial, som levererar kameraåkningar är nere 6,5 procent när detta skrevs.
som inte är berörda av beslutet. I dagsläget har vi dessutom flertalet kunder och potentiella kunder utomlands, där regelverken skiljer sig från de svenska."
 
Högsta förvaltningsdomstolens från i fredags skapade kraftiga reaktioner i helgen inte minst bland medieföretag och drönarbranschen.