Donald Trump berättar att Hillary Clinton har ringt honom och gratulerat till segern. Donald Trump ger Hillary Clinton beröm för hårt motstånd och tackar för hennes insatser för USA.
 
Donald Trump säger att det är dags att ena USA och att han är allas president.  
”Det var ingen kampanj. Det var en rörelse av amerikaner som vill ha ett bättre liv som vill ha en regering som är i deras tjänst. Och det kommer vi att vara”.
Donald Trump lovar att ”återuppbygga nationen och förnya den amerikanska drömmen”.
”Vi måste drömma stort och modigt”,  säger Donald Trump.
Han ger också en utrikespolitisk kommentar:
”Vi kommer alltid att sätta USAs intressen först men vi ska alltid behandla alla andra rättvist.”
Donald Trump gav också en lista på prioriterade åtgärder
* USA ska rusta upp vägar och broar så att USA får en infrastruktur ”second to none”.
* USA ska ta hand om sina ”lojala veteraner”.
* USA ska fördubblas sin tillväxt och bli världens starkaste ekonomi.