De byter utskott.
 
arbetsmarknadsutskottet
In: Fredrik Malm
Ut: Roger Haddad
 
justitieutskottet
In: Roger Haddad
Ut: Johan Pehrson
 
miljö- och jordbruksutskottet
In: Lars Tysklind
Ut: Fredrik Malm
 
näringsutskottet
In: Maria Weimer
Ut: Christer Nylander
 
trafikutskottet
In: Said Abdu
Ut: Lars Tysklind
 
utbildningsutskottet
In: Christer Nylander
Ut:Tina Acketoft
 
EU-nämnden
In: Tina Acketoft
Ut: Maria Weimer