I en ny kampanj från fackförbundet ST, som organiserar anställda inom myndigheter och statliga bolag, kan medlemmar (och alla andra) rösta på den skådespelare som de anser representerar "en hjälte på statligt uppdrag" bäst. På kampanjsajten står valet mellan Nanna Blondell, Shima Niavarani, Dolph Lundgren, Noomi Rapace eller "valfri Skarsgård".
 
– Vi tycker att anställda inom statlig verksamhet syns för lite och vi vill uppmärksamma det jobb som de gör. Vi ser kampanjen som ett sätt att utöka och utveckla vår kommunikation och vårt påverkansarbete, säger STs kommunikationschef Anna Wickman och fortsätter:

– Vi vill vara med och påverka som fackförbund. Inte bara för våra medlemmars räkning utan också i ett större perspektiv, att visa att våra medlemmars arbete innebär en samhällsnytta som kommer alla medborgare till del. 

Kampanjen "På statligt uppdrag" är helt och hållet digital och förutom kampanjsajten kommer den föras ut via e-post, Facebook och Twitter.

Skådespelaromröstningen är en lättsam inledning på en mer långvarig kampanj. 

– När vi får in röstningen kommer vi att göra kringaktiviteter för att uppmärksamma hur det faktiskt ser ut att arbeta inom statlig verksamhet. Vi vill också påverka för bättre lösningar och utveckling av statlig verksamhet, som till exempel att minska på detaljstyrningen på många håll inom statlig verksamhet och som gör att de anställdas kompetens inte används fullt ut. 

Blir det någon film?

– Det är en engagemangsdriven kampanj och det beror på var den tar vägen, vilket gör det hela så spännande. Det kan bli en film eller andra aktiviteter. Vi har några idéer på lut…

Har ni förankrat detta med de skådespelare som det går att rösta på?
– De är informerade om att de är utvalda och möjliga att rösta på. Den som får flest röster kommer att tillfrågas mer formellt. 

Kampanjen, som görs i samarbete med Reformklubben/ReformAct och pr-konsulten Stina Morian, har ingen färdigbestämd budget då omfattningen är beroende av engagemanget från medlemmar och andra. 

– Den kostar betydligt mindre än en traditionell kampanj, det som kostar är engagemang och arbetstid. Vi räknat med ungefär 500 000 kronor, men det är beroende på vilken väg kampanjen tar.

Mer än 500 000 kronor om det blir en långfilm, mindre om det blir en volleybollturnering med Dolph Lundgren?
 Ja, det kan man säga.

Oscar Örum