Omsättningen föll med 4,3 procent till 1,32 miljarder kronor. Rörelseresultatet föll med 19 procent till 238 miljoner kronor. Dagens Nyheter tappade rörelsemarginal från 15 till 13 procent.

Intäkterna från annonser föll med 17 procent till 270 miljoner kronor. Intäkterna från upplageförsäljningen föll marginellt (0,4 procent) till 1 034 miljarder kronor.

Personalkostnaden föll med 1,7 procent till 238 miljoner kronor. Personalstyrkan minskade med fyra till 215 snittanställda.

Snittmånadslönen ökade från 59 700 till 62 400 kronor.