Ingen som besöker Almedalsveckan i Visby kan undgå DJ Battle. Det är medieföretaget och den mediegranskande tidningen Dagens Medias stora fest.
 
För underhållningen står den första, andra och tredje statsmakten, toppolitiker och mediechefer som tävlar om vem som är bäst DJ för kvällen. På det luxuösa utebadet Kallis blir det alltid fullsatt. De lyckliga har anmält sig i tid och fått en gratisbiljett. De andra får hänga utanför.
 
Mindre känt är att det finns ytterligare ett sätt att försäkra sig om en plats på det som Dagens Media skryter med att vara Almedalens största event.
 
Medan folkvalda och skattefinansierade toppolitiker står för alldeles gratis underhållning, säljer Dagens Media biljetter för 1 750 kronor styck eller ett eget bord för kvällen. Belopp som nämns för en hel kväll vid ett bord är 30 000 kronor. Bara de 15 borden skulle då inbringa 450 000 kronor. Biljetterna används inte sällan av företag eller lobbyister som vill bjuda sina kunder på något alldeles extra.
 
En lobbyfirma hörde av sig till Veckans Brief och undrade om dessa bjudningar vara förenliga med regler, lagar och riktlinjer för mutor.
 
DJ Battle drar även in uppskattningsvis 400 000 kronor av sponsorerna, som Svenskt Näringslivs tidning Entreprenör eller Dagens Samhälle som vill vara en "Dagens Industri för den offentliga sektorn".
 
"DJ Battle är ett geschäft som inte rimmar med Almedalsandan", säger en byråchef, som vill vara anonym.
 
Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot mutor, känner sig påläst när Veckans Brief ringer henne. Institutet har just publicerat ett omfattande dokument som svar på en fråga från en myndighet om vad det går att bjuda på just under Almedalsveckan.
 
Rubriken lyder: Bjud inte myndighetspersoner på mingel.
 
– Följs våra riktlinjer ska ingen behöva misstänkas för muta. Annars finns risken att det faller under den svenska mutlagstiftningen, säger Helena Sundén.
 
Ett av fallen som Institutet mot mutor tar upp är en bjudning på middag värd 300 kronor, kompletterat med en gåva i forma av gotländska delikatesser. Det anser institutet vara ett inte "obetydligt" värde och "allt för högt" för personer som jobbar som befattningshavare eller inom offentlig upphandling, på statliga bolag, vid offentliga organ, på bank, finans och försäkringsbolag, men det gäller även journalister.
 
För DJ Battle är biljettpriset 1 750 kronor per styck. "Ytterst tveksamt" att bjuda på när det gäller personer som arbetar med myndighetsutövning och offentliga upphandling, säger Helena Sundén, och utvecklar:
 
– Det är personer som har ett högt skyddsintresse och som det kan vara okej att bjuda på en lunch eller fika i samband med arbete som pågår, men där går gränsen. Är det andra offentliganställda, anställda i statligt ägda bolag, anställda i privata företag inom bank, finans och försäkring och till exempel journalister och revisorer är det alltid en bedömning av värdet på förmånen som måste göras. Vad är fullpris på biljetterna på marknaden och hur "glada” blir de inbjudna? Har personerna nytta av att delta i sitt jobb? Är personerna beslutsfattare i relation till den inbjudande parten är det ytterst tveksamt om det är okej. Också när det gäller rent privata verksamheter behöver en bedömning göras, om det är så att det som erbjuds är måttfullt, öppet och förenligt med mottagarens regler.
 
Helena Sundén ger en tumregel:
 
– Det man bjuds på i jobbet ska vara kopplat till jobbet, måttfullt och inte för mycket ”kul”. Är det bara kul man är ute efter kan man alltid betala för sig själv.
 
Så populärt har DJ Battle blivit att det är en prestigesak för en politiker att delta i DJ-tävlingen. Toppolitiker som Carl Bildt (m) och Mikael Damberg (s) och Magdalena Andersson (s) och Tomas Tobé (m) har dansat på scen med mediechefer som Expressens Thomas Mattsson, Aftonbladets Jan Helin och SVTs chef Eva Hamilton. DJ Battle är en stor mediehändelse. Därför kan det vara svårt för partierna att tacka nej till att delta.
 
– Almedalen är en arena att synas och nätverka på. Det är viktigt att följa de regler som tagits fram för att hjälpa till att umgås på ett sätt där opartiskhet och objektivitet inte kan ifrågasättas. Risken är annars att ett evenemang som skapats utifrån ett positivt syfte, att bygga nya kontakter och broar mellan olika verksamheter och att underlätta kunskapsutbyte förvandlas till något som kan uppfattas som en klubb för inre beundran där beslut fattas på ett annat sätt än det skulle göras en regnig måndag på arbetsplatsen, säger Helena Sundén.
 
Frågan är hur de politiska partierna ser på sitt deltagande i DJ Battle när affärer görs som kan bli föremål för mutlagstiftningen.
 
”Vad det gäller enskilda arrangemang så tar vi löpande ställning till om det är lämpligt att delta eller inte. Om något substantiellt skulle komma fram som visar att någon lag bryts så är det naturligtvis något vi tar hänsyn till i bedömningen", skriver Socialdemokraternas presschef Håkan Gestrin i ett mejl.
 
"Det finns både lagstiftning att respektera och en kod inom näringslivet att efterfölja. Skulle vi få reda på att det förekommer oegentligheter så får vi ta ställning till vårt deltagande efter det. Naturligtvis ska lagar och regler följas – oavsett arrangemang", skriver Moderaternas pressekreterare Henrik Sjöström i ett mejl.
 
Pr-byrån JKL åker som vanligt till Almedalen i år. Av hävd brukar byrån inte arrangera egna mingel för att undvika risken att konkurrera om uppmärksamheten med de egna kunderna. Men det blir informella möten med kunderna, frukostar, luncher och middagar, berättar Per Ola Bosson, chef för public affairs på JKL.
 
Hur mycket tycker du att man får lägga på en kund?
– Nästan alla företag har policys kring detta. Vi tar del av dem som gäller för kunder vi jobbar med. Med offentliga kunder kanske man får ge bort en billig kulspetspenna. Men regler är till för att följas.
 
Så ni har koll på era kunders policys?
Vi har långa kundrelationer. Det är företag vi har jobbat med väldigt länge och inget vi behöver stämma av med från gång till gång. Vi har en kundansvarig person för varje kundrelation som ansvarar för att policys följs. Det handlar om arbetsmöten, även om vi äter frukost, lunch eller middag. Vi löser problem. Vi kommer inte att ha någon marknadsföring och försäljning.
 
Har ni köpt biljetter till DJ Battle?
– Vi har inte gjort det hittills.
 
Hur skulle du ställa dig till att köpa biljetter för 1 750 kronor och bjuda med dig kunder?
– Jag kände inte till priset. Jag har inte tagit ställning och har inte haft anledning till det. Jag skulle definitivt diskuterat igenom det innan jag bestämde mig för att göra det med en kund.
 
– Vi har vårt mingel och det är pizza och ett glas vin. Det får inte vara ett ansenligt värde. Institutet mot mutor har skitbra och tydliga riktlinjer, säger Annika Sjöberg, vd för Gullers.
 
Dock tycker hon att det är går för sig att äta middagar ihop med kunder i Almedalen.
 
– Passar det bra med en middag i Almedalen är det okej, så länge det ligger inom ramen för det normala, inga extremt extravaganta middagar.
 
Annika Sjöberg gör spaningen att bjudningar blir mindre extravaganta.
 
– Jag frågar kunder om jag kan bjuda på lunch och rätt ofta säger de nej. De vill inte bli uppfattade som mutade. Diskussionen om mutor och korruption är levande.
 
Skulle du köpa biljetter till DJBattle för 1 750 kronor och ta med dig kunder?
– Herrejesses, det skulle jag inte göra.
 
Det är Mathias Kallio, chef för nya affärer på Dagens Medias ägare Talentum, som är ansvarig för affärerna kring DJ Battle.
 
Vi har förstått att det här kanske inte är helt förenligt med de regler och riktlinjer som finns för mutor. Det är till exempel inte tillåtet för företag att lämna gåvor till befattningshavare på myndigheter. Hur ser ni på det?
– Vi tillhandahåller en möjlighet att disponera ett bord och sedan utgår vi ifrån att folk följer de lagar och regler som finns kring det. Det är precis som när man arrangerar ett event i Globen så finns det olika nivåer vad gäller biljetter. Jag tror att de resonerar precis på samma sätt som på ett event eller en konsert, säger Mathias Kallio.
 
Han vill inte namnge vilka det är som köper borden, men säger att det rör sig om ”företag och organisationer av varierande slag”.
 
Har ni informerat politikerna och mediecheferna som ändå står för gratisunderhållningen om biljettaffärerna?
– Jag tror de är välbekanta med konceptet i sig. Många av dem har varit där vid tidigare tillfällen.