Omsättningen föll med 9 procent till 5,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet för Mistat backade med 22 procent till 229 000 kronor.
Rörelsemarginalen backade marginellt, med 0,6 procentenheter till 4 procent.
Personalstyrkan låg oförändrat på 10 personer. Personalkostnad per anställd minskade med 4,4 procent till 282 000 kronor.

Omsättning per anställt uppgick till 575 000 kronor.