Från Stockholms Handels-kammare kliver Charlotte Olsson in som ny seniorkonsult på Diplomat Communications.
 
Sarah Hillbert är statsvetare med en master i freds- och konfliktstudier kommer närmast från regeringskansliet där hon ska ha arbetat med digital kommunikation i statsrådsberedningen. Hon går in byråns pa-team.
 
Christoffer Ripe studerar på Business and Management Stockholm School of Economics, har arbetat med marknadsanalys och driver ett eget bolag som analyserar företags positioner i en digital kontext.