Rapporten bygger på en anonym enkät skickad via e-post till 13 359 Dik-medlemmar och som 3 428 besvarade.

Enkäten visar att 70 procent av de svarande anser att det allmänna förtroendet för öppenhet och demokrati minskar.

200 personer, alltså 5,8 procent, anger at de har blivit ”uppvaktade med krav eller önskemål från politiker eller högre tjänstemän”.

Över hälften anser att ”tonaliteten i valrörelsen ökar risken för hat och hot mot verksamheten eller de anställda på den arbetsplats de arbetar på”.

Dik tolkar undersökningen som att det finns en ”genomgående oro kring hur stabil principen armlängds avstånd är” när det gäller den fria kulturen.