I torsdags lämnade Digitaliseringskommissionen, ledd av Jan Gulliksen, sitt näst sista betänkande till it-minister Mehmet Kaplan (mp). Kommissionen ska slutredovisas 31 december 2015.
 
De nya experterna ska ”agera bollplank” och att ta fram en omvärldsanalys som ska redogöra för vad som kan komma att påverka digitaliseringen i Sverige.
 
här är experterna
Karin Bradley, biträdande lektor
Maja Brisvall,  vd
Anna Felländer, chefekonom
Stefan Henningsson,klimat- och innovationsrådgivare
Shahyan Khan, strategikonsult
Kerstin Lindvall, hållbarhetschef
Paulina Modlitba Söderlund, konsult
Rene Summer, rådgivare
Fredrik Söderqvist, ekonom
Åsa Zetterberg, sektionschef