Skatteverket uppmanar oss konsumenter i sin reklamkampanj att alltid be om kvittot när vi handlar, även vid våra små inköp. Detta för att skapa förutsättningar för en rättvisare konkurrens bland företagen och skapa större skatteintäkter. Den 1 januari 2010 trädde kassaregisterlagen i kraft för att motverka skattefusket. Enligt lagen måste alla som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning för minst 171 600 kronor per år, ha ett certifierat kassaregister.
Men undersökningar visar att endast 1 av 10 svenskar sparar kvittot vid små inköp och att det stora flertalet önskar en bättre ordning på sina kvitton. Många känner igen sig i det faktum att kvitton tappas bort och bleks. Var fjärde svensk uppger att de inte kunnat returnera varor på grund av förlorade kvitton. Skatteverket menar att det låga andelen kvittotagare kan dessvärre gynna det redan utbredda skattefusket i kontanthandeln.
 
Trots all teknisk utveckling, bygger vi skyhöga pappersberg av våra kvitton, kvitton som kräver avverkning av 60 tusen träd varje år. Totalt trycks det ut 1,4 miljarder(!) kvitton årligen i Sverige. Kvitton som i de flesta fall åker i soporna. Det många inte känner till är att dessa kvitton oftast inte är återvinningsbara och att de är giftiga. Konsumenter och butikspersonal tar i ämnet Bisfenol A dagligen.
 
Det finns dock tidsenliga digitala kvittolösningar på dessa problem. Lösningar som underlättar och förenklar tillvaron för både konsument, företagare och handeln, och som i samma veva främjar Skatteverkets kvittokampanj och bekämpar den växande ekonomiska brottsligheten med kvittofusk och dessutom är miljövänliga.
 
En digital kvittotjänst gör att man redan idag kostnadsfritt kan spara kvitton på nätet eller mobilen. Man tappar aldrig bort dem och kan komma åt dem när man vill och behöver. Kontrollen över inköpen blir bättre och säkerheten likaså vid exempelvis garanti- och försäkringsärenden. Vi som konsumenter kommer också inom en snar framtid att erbjudas möjligheten och tjänsten i butiker runt om i Sverige. När handeln erbjuder kunderna digitala kvitton, hamnar kvittot direkt i din egna samlade digitala kvittolåda, vilket gynnar både konsument, handlare och samhället.
 
Fördelarna för handeln är stora. Förutom att bidra till miljö- och hållbarhet och förenkla hanteringen för kunden, så kan alla köp analyseras djupare. Kundrelationerna stärks genom relevant direkt kommunikation som exempelvis baseras på tidigare gjorda köp. Man kan nå kunden direkt för att återkalla farliga och hälsovådliga produkter.
 
För företagen inom alla branscher är argumenten för digitala kvitton många. Det underlättar hanteringen och administrationen kring reseräkningar och utläggsredovisningar, något som de flesta företag och anställda i dag ser som tidsödande och jobbigt – det ständiga samlandet och letandet efter alla dessa papperskvitton. Med en digital kvittolösning kan alla dessa kvitton som ska sparas och redovisas lätt och smidigt sparas digitalt i systemet för åtkomst vid senare behov.
 
Digitala kvitton gynnar Skatteverkets arbete genom att infrastruktur nu skapas för att kanalisera digitala kvitton i systemet. Med digitala kvittolösningar kommer ohederliga företagsverksamheter få det betydligt svårare att undanhålla moms och och skatt i sin redovisning.
 
Vi på Sparakvittot följer naturligtvis med stort intresse den pågående debatten kring digitala kvittolösningar. Framtiden är nu och den pågående övergången till digitala kvitton är ett kompletterande alternativ för att minska förlusten på 20 miljarder skattekronor.
 
Håkan Åman, vd för dalaföretaget Sparakvittot med tjänsten sparakvittot.se.