Marknaden i Europa för digital reklam ökade med över 30 procent under 2021 till drygt 950 miljarder kronor. Den svenska marknaden ökade med 25 procent till drygt 35 miljarder kronor. Sverige ökar inte lika snabbt som Europa i övrigt.

Dock är Sverige fortsatt den sjunde största marknaden för digital marknadsföring i Europa efter Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Spanien och Italien. Per capita ligger Sverige fortsatt fyra efter Storbritannien, Norge och Schweiz.

Av de 28 länderna i rapporten ökar Turkiet snabbast med nästan en fördubbling.