Stora delar av landet riskerar att drabbas av dieselbrist inför jul. Detta efter en serie händelser och en skopa byråkrati i tankarna. Dieselbristen drabbar inte minst åkeribranschen som bland annat ska köra ut paket från Black Friday, Cyber Monday och inte minst till julafton.

En hel serie händelser verka ligga bakom att stora delar av Sverige riskerar att drabbas av brist på diesel inför julen.

En del i händelsekedjan är att Cirkle K slutade att distribuera till oljedepån i Sundsvalls hamn. OKQ8 fick därmed öka leveranserna även till andra. Preem distribuerar drivmedel från Gävle. Där har tankarna sinat. Idag finns det dock drivmedel i Sundsvall.

”Just nu har vi ingen brist. Vi hade en båt inne i går”,  berättar OKQ8s depåchef Ulf Lindgren.

Till saken hör att det krävs intyg av depån för lastbilar som kommer in och tankar. Så även om en tankbil åker till en annan depå, till exempel i Sundsvall, är det inte säkert att den får komma in och fylla tankarna. Det ska länsstyrelsen ha satt stopp för. Detta ska bland annat ha inneburit att tankbilar med tillstånd har fyllt tankarna och sedan tankat över till bilar utan tillstånd. I Svealand och Norrland tycks det idag bara finnas en skvätt tillgänglig diesel kvar i Västerås. När tillgången redan är låg förvärras situationen av att samtliga OKQ8s leveranser är 4-5 dagar försenade. Preems raffinaderi fick problem efter ett planerat underhåll och dessutom bröt en strejk ut i Finland, som också ska ha påverkat leveranserna.

Nu varnar OKQ8 för bränslebrist, bland annat via P4 Norrbotten. Trots att det finns bränsle Sundsvall.

”Vår bedömning är att ingen kommun i Norrbotten kommer att drabbas av brist. Sen kan det ta slut i pumpar på enstaka stationer”, säger Karin Hellgren, kommunikationschef för OKQ8 till P4 Norrbotten.

Interninformation inom OKQ8, säger något annat.

”Händelserna påverkar hela branschen, vi gör vårt yttersta för att inte kunderna ska påverkas”.

Och det är inte bara OKQ8s mackar och kunder som drabbas, utan även andra drivmedelsbolag som använder sig av OKQ8s leveranser:

”Leveranserna är försenade. Det gäller alla bolag och en stor del av landet. För att minska effekterna för kunderna kör vi diesel längre sträckor än vanligt och pressar oss så långt vi kan för att upprätthålla leveranserna”.

Framför allt Norrbotten pekas ut.

”Där ser vi över möjligheten att trots bristen förse våra kunder med diesel.”

– Det är anmärkningsvärt att dessa saker skapar en sådan stor kedjeeffekt. Det är lite läskigt faktiskt. Jag tror inte att allmänheten egentligen vet hur det ligger till, säger Patrick Magnusson, regionchef på Sveriges Åkeriföretag.

–Nu blir det primära att försörja Sverige med mat och mediciner. Det känns som om det är lite väl snäva marginaler och man inser verkligen hur sårbart samhället är när en sådan här händelse inträffar.

Är dina medlemmar oroliga?
 – De flesta vet ju inte om det än. Vissa vet jag får trolla med knäna, som stora åkerier som har fått dela på dieseln. Det kan ta tid innan man kommer i fas igen, säger Patrick Magnusson.

Dagens Opinion har försökt få till ett samtal med OKQ8s pressavdelning under dagen.