GoMore är en bildelningsplattform för privatpersoner som lanserades i Danmark för fem år sedan och som möjliggjorde för användare att hyra ut sin bil till grannar och andra i sitt område.

I dag har bolaget vuxit till mer än 800 000 användare i Skandinavien och är verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Spanien och Frankrike. Men den svenska användartillväxten går långsammare.

– Vi har två miljoner användare som använder vår app. Över 800 000 av dessa befinner sig i Skandinavien men endast 70-80 000 av dessa är svenskar, trots att Sverige är ett dubbelt så stort land som Danmark, säger Klara Bergkvist och lägger till:

– När vi gick in på den svenska marknaden 2015 valde vi att vara ganska tysta eftersom marknaden inte var redo. Nu växer vi men det går fortfarande långsamt. I Sverige handlar det om att utbilda användarna i att lära sig dela och att våga ta till sig dessa slags tjänster.

Enligt Klara Bergkvist skiljer sig de svenska användare från användare i övriga länder och det existerar både strukturella och kulturella utmaningar.

– Sverige har en god ekonomi med mycket resurser att dela samt teknologisk kunskap och vana i en app-miljö. Men svenskarna har varit mer reserverade kring själva delningsbeteendet och det saknas även förmånliga skatteregler, likt det för uthyrning av bostad som är skattefritt upp till schablonavdrag 40 000 kronor.

Hur gör ni för att utbilda den svenska målgruppen?
– Mycket handlar om att visa tillgänglighet och vi har därför en tät dialog med användarna och vårdar dessa för att bygga bra relationer som de sedan kan sprida vidare. Det handlar också om att visa på den sociala vinningen.

Så en word-of-mouth-strategi?
– Precis, det skapar tillit och acceptans, säger Klara Bergkvist och lägger till:

– Svenskarna är digitala men med denna typ av delningsekonomisk tjänst ska det digitala blandas med det analogt sociala. Där är dialogen med användarna viktig för att opinionsbilda.

Även om arbetet att utbilda svenskarna i delningsekonomiskt beteende finns mycket kvar att göra.

– Etableringen i Sverige ser inte alls ut som den skulle kunna göra i framtiden. Vi har ett stort jobb kvar för att växa dit vi vill växa. Därför investerar vi mycket tid på den svenska marknaden nu.

Klara Bergkvist tror att det finns ett stort utrymme att växa på den svenska marknaden.

– Det finns ingen anledning att vi inte kan bli lika stora i Sverige som vi är i Danmark (cirka 700 000 användare). 

För att lyckas måste politikerna främja de användare och aktörer som faktiskt delar, anser hon.

– För att vi ska kunna växa och utveckla nya tjänster med delningsekonomiska funktioner krävs nya lagar och opinionsbildning som främjar det.

Hur sköter de sig nu?
– Det är okej, men det går långsamt att ta till sig nya affärsmodeller och socialekonomiska lösningar. Det långsamma regelverket återspeglar inte teknologins snabba framfart.

Digitala lösningar omnämns ofta som sociala men leder också ofta till asociala beteenden. Användarna drar sig från social kontakt men tycks också påpeka dess avsaknad. För att ni ska lyckas måste svenskarna våga vara mer sociala. Hur ser du på dagens digitala beteende, är det en utmaning eller möjlighet att det digitalt sociala gjort svenskarna asociala?

– Både och, haha. Vi blir allt mer asociala i takt med att nya digitala lösningar dyker upp men samtidigt efterfrågar vi något slags socialt rum att verka i. Där har delningsekonomiska tjänster, som vi, en möjlighet att skapa en add-on-nytta i det personliga mötet som sker mellan privatpersonerna som delar med varandra.

Hur påverkar de amerikanska delningsekonomiska apparna den svenska marknaden?
– Till viss del får de användare att våga testa nya tjänster. Men jag tror att svenskar fortfarande behöver få rekommendationer och tryggheten i det från människor runtomkring sig för att våga testa. Jag tror därför att det är en fördel att vara en skandinavisk aktör på den svenska marknaden.