Boken Den hemlige kocken blev ett genombrott för Mats-Eric Nilsson, som under många år jobbat som redaktör på Svenska Dagbladet. Boken gavs ut 2007 och rönte stor uppmärksamhet med sina avslöjanden om vad vi egentligen äter. Boken gav också klirr i kassan för Mars-Eric Nilssons bolag Tal & Skrift. Under räkenskapsperioden augusti 2008 – december 2009 omsatte bolaget 3,8 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 2,3 miljoner kronor. 580 000 kronor flyttades till en periodiseringsfond, 485 000 kronor gick till skatt och 1,2 miljoner kronor gick till de disponibla vinstmedlen. Under räkenskapsåret 2010 (helår) omsatte Tal & Skrift 2,1 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 223 000 kronor. Mats-Eric Nilsson tog ut 340 000 kronor av vinstmedlen. Lönekostnaden till bolagets två anställda uppgick till 1,5 miljoner kronor jämfört med 1,1 miljoner kronor föregående period.