Demoskop slår tillbaka kritiken mot hur företaget rekryterar paneler från Novus vd Torbjörn Sjöström.

Torbjörn Sjöström anser att Demoskops Iniziopanelen kan ge felaktiga resultat eftersom paneldeltagare rekryteras via artiklar med politiskt innehåll, bland annat i den politiska kommentatorn Lena Mellins artiklar. Torbjörn Sjöström på flera rubriker där Aftonbladet har lyft fram resultat som inte har återfunnits hos andra institut, exempelvis framgångar för Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Karin Nelsson, vd för Demoskop, bemöter kritiken från Torbjörn Sjöström:

– Hos Demoskop jobbar flera av Sveriges främsta statistiker och undersökare. Vårt sätt att arbeta med Iniziopanelen har mötts av stort intresse internationellt och vi har presenterat vårt arbetssätt på olika konferenser. Vi har arbetat med panelen sedan 2014 och har en stor rad rekryteringskällor och ett omfattande program för kvalitetssäkring. Vi delar data med forskningen och har ett vetenskapligt råd som vi samarbetar med, säger hon och lägger till:

– Det är obegripligt att rikta in sig på en enskild länk (i Lena Mellins artiklar).

Bara hos Demoskop har Moderaterna varit största parti i år. Hur kommer det sig?

– Vi kan bara konstatera att Inizio och Demoskop var de institut som kom närmare valresultatet 2018 än våra kollegor. Vi gör så gott vi kan och det gör också våra kollegor i branschen. Sedan väljer man olika sätt att mäta. Vi känner oss trygga i vårt sätt att mäta, säger Karin Nelsson och utvecklar:

– Det finns fler felkällor än urval, det handlar bland annat om hur man hanterar urvalet, frågekonstruktion, fältperiod och hur man bearbetar data.

Karin Nelsson påpekar att Novus och Demoskop har olika undersökningsperioder.

– Vi mäter under sju dagar. Novus mäter över en månad. Det är två olika saker. Man får var lite observant kring mätningar. Jag tycker det är intressant att man kan isolera händelser mer tydligt när man mäter under en kortare period med 2 000 intervjuer. Varför man håller fast vid att mäta under en månad vet jag inte. Men mätningarna blir annorlunda. En sak är vad mätningarna säger och vilken journalistik man gör ut. Vi är trygga i våra arbetssätt och vårt kvalitetsarbete.

Vad tycker du om Aftonbladets sätt att göra rubriker på era undersökningar?
– Aftonbladet gör ett jättebra jobb och är en bra partner för oss. Det är en styrka för redaktionen att ha ett så nära samarbete som vi har. Fler redaktioner borde ta efter det. Vårt arbetssätt har internationell förebild där man har statistikredaktörer. Vi står för undersökningarna och redaktionen står för journalistiska överväganden.

Novus vd Torbjörn Sjöström tycker att Iniziopanalen borde byta namn till ”Lena Mellin tycker”. Hur ser du på det?

–  Jag håller med Lena. Han behöver nog nya kunder.