Undersökningsföretaget Demoskop och datainsamlingsföretaget Questback har tagit fram ett gemensamt utbildningspaket, QD Intelligence.

Det rör sig om åtta olika förinspelade kortutbildningar för alla som vill förkovra sig i insight communitys, insiktsgrupper, och hur de kan användas.

– Poängen med i insight communitys är att man skapar ett engagemang hos målgruppen, som inte bara medverkar i en undersökning utan också får något tillbaka, som att ta del av resultatet, intressant information eller nyhetsuppdateringar, säger Karin Nelsson, vd på Demoskop.

Utbildningarna är gratis.

– Det är marknadsföring.

Tanken är sedan att Demoskop ska agera rådgivare till uppdragsgivare som vill arbeta med insiktsgrupper och att Questback ska leverera undersökningssystemet.