Demoskops råd består sedan tidigare av Gunilla Broadbent, chef för  Esomar Foundation, Stephanie Eckman, fil dr vid universitetet Maryland samt Måns Magnusson, assisterande professor i statistik, Uppsala Universitet.

Nu fyller Demoskop på med Joakim Malmdin, fil lic statistik och expert på statistikbyrån i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Han har även jobbat som kvalitetschef på  SCB varit ordförande i Statistikfrämjandet.

”Han har djup kompetens i kvalitetsfrågor och ett brett nätverk inom statistikområdet. Dessutom har han en nyfikenhet och förståelse för de möjligheter som nya datakällor för med sig”, kommenterar Karin Nelsson, vd för Demoskop.