77 procent av alla svenskar har haft ett digitalt möte det senaste året. Och de flesta tycker det fungerar bra. Det visar en undersökning från Demoskop.

Undersökningen är genomförd av Demoskop i samarbete med kroppsspråksexperten Mi Ridell via  1 186 som en webbundersökning.

Undersökningen visar att de vanliga plattformarna är Teams, Zoom och Skype.

* 79 procent tycker att digitala möten fungerar bra, varav 23 procent tycker de fungerar mycket bra.

* Över 85 procent tycker att de har fått göra sin röst hörd, upplevt bra kommunikation och att mötet varit meningsfullt.

* En majoritet har upplevt att kameran har varit avstängd hos samtalspartnern.

* 42 procent uppger att tekniken inte har fungerar.