De två fackliga organisationerna bildar en varsin arbetsgrupp som möter dito grupper tillsatta av Svenskt Näringsliv. Syftet är att skapa en gemensam bild av konsekvenserna av Las. Arbetet går ut på att samla in fakta, som forskningsrapporter.
Upprinnelsen till samarbetena är en debattartikel i Dagens Industri 6 oktober 2010, skriven av LOs avtalssekreterare Per Bardh. Det berättar Jonas Mellqvist, pressansvarig på PTK.
– Han skrev att man skulle sätta sig ner och ta fram en gemensam bild och sluta med pajkastningen. Debatten kom ingenstans eftersom positionerna var cementerade.
 
LO hängde på och Svenskt Näringsliv följde efter.  
 
–Vi pratade med LO och Svenskt Näringsliv och kom fram till att det även berörde tjänstemännen, säger Jonas Mellqvist.
 
Hur är regeringen inblandad?
 
– Både den förra och den nuvarande arbetsmarknadsministern har varit tydlig med att det här är en fråga för parterna. Regeringen anser att en lagstiftning skulle var för oflexibel för arbetsmarknaden. Både vi och Svenskt Näringsliv håller med.
 
Arbetsgrupperna får fem deltagare från de fackets sida och fem från Svenskt Näringsliv. Arbetet redovisas under våren 2011.