Svenska myndigheter har gått ihop och startat tävlingen Hack for Sweden. Anledningen till initiativet är att främja utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data. 
 
Hack for Sweden 2015 hölls hos Naturvårdsverket i Stockholm. Eventet är inte bara en tävling utan även en gemensam plattform för studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kring myndigheters öppna data. 
 
Priset Hack for Sweden Award 2015 delas ut till det bidrag som bäst har kombinerat data på ett "kreativt" sätt och skapat den "bästa och mest nyskapande" tjänsten som "tydligt "påvisar nyttan med myndigheternas öppna data.

IT-minister Mehmet Kaplan skötte prisutdelningen. Tjänsten Varsko tilldelades Hack for Sweden Award. Tjänsten är gjord för att kunna informera människor om olyckor och katastrofer som skett i våra närområdet. Genom sms, mail eller sociala medier meddelas privatpersoner om olyckliga händelser som är relevanta för den kommun eller län där man bor.  

Det var fyra studenter från Linköpings universitet som utvecklade Varsko. Johan Holmlund, Emma Melander, Olivia Kassander och Erik Sandrén belönas med en resa till San Francisco och Silicon Valley.

 
Vinnare i övriga kategorier:

Bästa visualisering vann ett tillägg till webbläsaren som ger användaren områdesdata när man söker nytt boende.
Bästa affärsnytta tilldelades Appen artDex. Den ska uppmuntra unga att genom ett spel upptäcka och rapportera djur de ser i naturen.
Pris för bästa nytta för allmänheten fick tjänsten dödsorsak.se som ska öka medvetenheten hos svenskarna av vad man faktiskt dör av.
Juryns specialpris för teknisk höjd fick sök- och analystjänsten Fråga Sverige. Den ska på ett enkelt sätt synliggöra många myndigheters data genom en enkel sökning.