TCO har riggat valberedningen som ska hitta en ersättare till ordförande Eva Nordmark som i dag är arbetsmarknadsminister.

Valberedningen består helt enkelt av de 13 ordförandena i fackförbunden som är medlemmar i TCO. Men, utöver det finns en beredningsgrupp som vaskar fram tänkbara kandidater. Beredningsgruppen tillsattes efter att Eva Nordmark hade lämnat TCO och det är därför en rimlig tanke att personerna som ingår där inte kommer att bereda sig själva till ordförande-posten.

I beredningsgruppen ingår Unionens förbundsordförande Martin Linder, journalistförbundets förbundsordförande Ulrika Hyllert och Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Beredningsgruppen ska jobba på ”skyndsamt” och senast i mitten av december ska en kandidat kunna presenteras. Därefter kallas till en extra stämma som avgör om valberedningens kandidat får jobbet eller inte.
Om någon av TCOs två vice ordföranden, Peter Hellberg, som har gått in som tillförordnad TCO-ordförande eller Britta Lejon, tar över efter Eva Nordmark, ska de ersättas.